Tjenester

Ole Sørskår AS er et autorisert regnskapsførerselskap med lang erfaring med levering av regnskap og konsulenttjenester i Rogaland. Ta kontakt med oss dersom du skal etablere et firma. Vi hjelper deg med stiftelsen og mva-registrering. Vi gir deg ajourførte regnskap og rapportering av økonomiske resultater. Vi sikrer at du er oppdatert med innberetning av lønn og moms til det offentlige. Vår leveranse av regnskapstjenester til din virksomhet sikrer at bedriften overholder offentlige frister og plikter innenfor avtalte områder og rammer. Vi utarbeider årsregnskap med noter og likningspapirer for aksjeselskaper og enkeltmannsforetak.